Sprawozdanie roczne 2022 Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ - AgioFunds