Sprawozdanie na otwarcie likwidacji AD ROYAL FIZ AN w likwidacji - AgioFunds