Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 r. - AgioFunds