Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 r. - załącznik: informacja dodatkowa - AgioFunds