Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r. – załącznik: informacja dodatkowa - AgioFunds