Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r. - AgioFunds