Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 r. - AgioFunds