Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 r. – załącznik: nota 1 polityka rachunkowości funduszu - AgioFunds