Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 r. – załącznik: informacja dodatkowa - AgioFunds