Sprawozdanie finansowe półroczne 2019 r. - raport - AgioFunds