Sprawozdanie finansowe VALUE FIZ na dzień 31.12.2023 r - AgioFunds