Sprawozdanie Finansowe VALUE FIZ -jednostkowe i połączone na 30.06.2021 - AgioFunds