Sprawozdanie finansowe TOROX EKO FIZ AN na dzień 30.06.2019 r. - AgioFunds