Sprawozdanie finansowe THC GI FIZ na dzień 30.06.2020 r. - AgioFunds