Sprawozdanie finansowe Subfunduszu AGIO Kapitał na dzień 31.12.2012 r. - AgioFunds