Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Kapitał na dzień 31.12.2011r. - AgioFunds