Sprawozdanie finansowe Subfunduszu AGIO Kapitał na dzień 30.06.2015 r. - AgioFunds