Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Delta na dzień 31.12.2011r. - AgioFunds