Sprawozdanie finansowe Subfundusz AGIO Multistrategia na dzień 31.12.2009 r. - AgioFunds