Sprawozdanie finansowe Subfundusz AGIO Kapitał na dzień 31.12.2009 r. - AgioFunds