Sprawozdanie finansowe Subfundusz 1 OPUS NS FIZ na dzień 30.06.2015 r. - AgioFunds