Sprawozdanie finansowe SMART RUNNER FIZAN na dzień 31.12.2022 r. - AgioFunds