Sprawozdanie finansowe SGB FIZ AN na 31.12.2022 r. - AgioFunds