sprawozdanie finansowe Senseria Capital FIZ AN za rok obrotowy 2022 - AgioFunds