Sprawozdanie finansowe RNG DEBT NSFIZ na dzień 31.12.2015 r. - AgioFunds