Sprawozdanie finansowe na zamkniecie likwidacji funduszu ALFA FIZ w likwidacji - AgioFunds