Sprawozdanie finansowe na Otwarcie Likwidacji EuCO FIZ AN w likwidacji - AgioFunds