Sprawozdanie finansowe na otwarcie likwidacji AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS 2 NS FIZ w likwidacji na dzień 29.09.2021 r. - AgioFunds