Sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji ALFA FIZ w likwidacji - AgioFunds