Sprawozdanie finansowe MPP FIZ AN na dzień 30.06.2019r. - AgioFunds