Sprawozdanie Finansowe MEDICO NS FIZ na dzień 31.12.2023 r. - AgioFunds