Sprawozdanie finansowe LIVORNO CAPITAL FIZ AN na dzień 31.12.2021 r. - AgioFunds