Sprawozdanie finansowe LC ASSET NS FIZ na dzień 30.06.2019 r. - AgioFunds