Sprawozdanie finansowe INVALUE MULTI-ASSET Zrównoważony FIZ na dzień 31.12.2023 r. - AgioFunds