Sprawozdanie finansowe IFM Globalnych Szans FIZ na dzień 30.06.2015 r. - AgioFunds