Sprawozdanie finansowe IFM Globalnych Szans FIZ na dzień 31.12.2017 r. - AgioFunds