Sprawozdanie Finansowe Hermes Capital FIZ za rok 2021 - AgioFunds