Sprawozdanie finansowe GROS INVESTMENT FIZ AN na dzień 31.12.2022 r. - AgioFunds