Sprawozdanie finansowe GROS INVESTMENT FIZ AN na dzień 31.12.2023 r. - AgioFunds