Sprawozdanie finansowe GROS INVESTMENT FIZ AN na dzień 30.06.2021 r. - AgioFunds