Sprawozdanie finansowe GPV I FIZ AN w likwidacji na dzień 01.01.2024 r. - AgioFunds