Sprawozdanie finansowe Globalnej Innowacji FIZ na dzień 31.12.2023 r. - AgioFunds