Sprawozdanie finansowe GALANTHUS CAPITAL FIZ AN na dzień 31.12.2022 r. - AgioFunds