Sprawozdanie finansowe GALANTHUS CAPITAL FIZ AN na dzień 30.06.2023 r. - AgioFunds