Sprawozdanie finansowe GALANTHUS CAPITAL FIZ AN na dzień 30.06.2022 r. - AgioFunds