Sprawozdanie finansowe Funduszu GPV I FIZ AN w likwidacji za rok obrotowy 2023 - AgioFunds