Sprawozdanie finansowe funduszu AGIO SFIO na dzień 31.12.2011r. - AgioFunds