Sprawozdanie finansowe FRAM FIZ na dzień 30.06.2023 r. - AgioFunds