Sprawozdanie finansowe Fortunato NS FIZ na dzień 30.06.2017 r. - AgioFunds