Sprawozdanie finansowe CERES NS FIZ w likwidacji na dzień 31.12.2021 r. - AgioFunds